صندوق رفاه دانشجويي

تسهيلات بعد از فراغت از تحصيل


تذكر :

ثبت نام وام بعد از فراغت از تحصیل

- مبلغ تخصیص یافته به هر دانشجو براساس تعداد متقاضیان ثبت نام متقابلا" اعلام می گردد.

شرایط اخذ وام به دانشجویان بر اساس شماره دانشجویی و سال ورود

1-    کلیه رشته های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد

الف ورودی بهمن 93 به بعد

ب- داشتن حداقل 12 واحد درسی جهت دانشجویان کاردانی و کارشناسی ناپیوسته برای ترم آینده

ج- داشتن حداقل 6 واحد درسی جهت دانشجویان کارشناسی ارشد برای ترم آینده

2-    کلیه رشته های کارشناسی پیوسته

الف- ورودی های بهمن 92 به بعد

ب- داشتن حداقل 12 واحد درسی برای ترم آینده

لازم به ذکر است دانشجویانی که ورودی های آنها ما قبل از تاریخ های ذکر شده می باشد به دلیل داشتن سنوات بیش از 4 ترم برای بند1 و داشتن سنوات بیش از 8 ترم برای بند2 وزارت علوم قادر به پرداخت وام به آنها نمی باشد.

مراحل ثبت نام

     1- داشتن شرایط ثبت نام برای دانشجویان

     2- تکمیل فرم ثبت نام و گرفتن کد رهگیری از وب سایت دانشگاه (WWW.iaud.ac.ir)

     3- پرینت فرم های شماره 1و2و 3 (تعهد نامه محضری)

     4- تحویل مدارک : ساختمان شیخ انصاری (صندوق رفاه دانشجویی)

مدارک لازم جهت تحویل به صندوق رفاه دانشجویان

      1- تکمیل فرم شماره 1و 2

2- یکسری کپی شناسنامه از دانشجو و ضامن

3- یک سری کپی کارت ملی از دانشجو و ضامن  (دو طرف کارت ملی)

4- کپی از کارت دانشجویی

5- کپی از  حکم کارگزینی ضامن(ضامن می بایست حتما کارمند رسمی دولت باشد.)

6- تکمیل فرم شماره 3 توسط دانشجو و ضامن در دفترخانه اسناد رسمی با مهر دفترخانه

7_درصورت بازنشسته  بودن ضامن گواهی کسر حقوق الزامی می باشد ( به استثنای نیروهای مسلح) . توضیحات بیشتر

8_ تاریخ تحویل مدارک از مورخ 95/04/08 به بعد می باشد

تذکر ات مهم مهم:

1_ آن دسته از دانشجویانی که در سال های گذشته از وام بعد از فراغت از تحصیل وزارت علوم استفاده نموده اند و مدارک های لازم را به صندوق رفاه تحویل داده اند می بایست فرم های لازم را از وب سایت دانشگاه اخذ و آنها را تکمیل و فرم تعهد نامه را به ضامن قبلی خود تحویل داده و امضای ایشان را گرفته و نیز فرم ها را به محل مذکور تحویل نمایید.

2_ ثبت نام و تحویل مدارک به  منزله تایید و پرداخت وام نمی باشد .

3_ کپی کارت ملی و کارت دانشجویی ضروری می باشد .